Meer over True Copy’s ‘Tête d’Arlequin’

In de afgelopen twee dagen is duidelijk geworden dat de valse Tête d’Arlequin – die zaterdag door mevr Feticu en dhr Westerman werd gevonden in Roemenië – er door BERLIN werd geplaatst. De actie werd niet opgezet als publiciteitsstunt maar als wezenlijk onderdeel van de theatervoorstelling True Copy, die vorige donderdag in première ging in deSingel in Antwerpen. In True Copy laat BERLIN verschillende werelden en realiteiten op het podium samenvloeien, met als protagonist de Nederlandse meestervervalser Geert Jan Jansen. Het wil zo o.a. de vinger leggen op enkele pijnpunten binnen de kunsthandel. BERLIN koppelt in haar voorstellingen steevast persoonlijke, bijzondere verhalen – zoals die van Geert Jan Jansen – aan universele thema’s, waarbij non-fictie vaak naadloos overvloeit in fictie.

Op dinsdag 31 oktober hebben we Tête d’Arlequin begraven. Op woensdag 1 november stuurden we vervolgens zes anonieme brieven met de locatie en instructies in de hoop dat het werk snel zou worden gevonden, en erkend zou worden als de echte Tête d’Arlequin. Drie van de brieven zijn verstuurd naar Roemeense adressen. De andere drie naar Nederlandse adressen. We rekenden erop dat een van de drie Roemeense contacten het werk zou opgraven, de Nederlandse adressen waren er als back-up plan. Indien er geen actie werd ondernomen binnen Roemenië, zouden de Nederlandse brieven zeven dagen later aankomen. Dit is ook zo gebeurd. We gingen er vervolgens vanuit dat de Nederlandse contacten de Roemeense of Nederlandse autoriteiten zouden verwittigen.
Mevr. Feticu en dhr. Westerman vlogen naar Roemenië en de uitkomst is intussen bekend. We waren zelf verrast over de snelheid waarmee de vondst in de pers kwam, nog voor de echtheid van het werk werd geverifieerd.

Het doel van onze actie was om in beeld te brengen hoe de Tête d’Arlequin haar weg zou terugvinden naar de oorspronkelijke Triton Collectie, waaruit het in 2012 werd ontvreemd. We gingen er niet van uit dat dit gemakkelijk zou worden, maar wilden nagaan waar het proces dan net stokt, bij wie en waarom. Het werk is één van de verhaallijnen binnen een voorstelling, die in zijn geheel focust op de waarde van waarheid. Wat is echt en wat niet?

Er is in de tussentijd kort telefonisch contact geweest met dhr Westerman. De uitnodiging om elkaar persoonlijk te ontmoeten blijft gelden, maar dan buiten de media. De actie is voor ons een onderdeel van de voorstelling en geen publiciteitsstunt zoals in diverse media wordt gesuggereerd. We besluiten daarom de aandacht niet verder op te zoeken en geven dan ook geen verdere commentaar noch interviews in de media.

BERLIN [Bart Baele & Yves Degryse]

Foto door Koen Broos

.